Müşteri Paneline Giriş

StatiCAD-Standart StatiCAD-Profesyonel StatiCAD-Ultimate
Kullanımı kolay ve gelişmiş grafik arayüz icon icon icon
TDY2007 ve TBDY2018 Yönetmeliğine Göre Yeni Yığma Bina Dizaynı icon icon icon
RBTE 2013 Yönetmeliğine Göre Mevcut Yığma Bina Risk Analizi icon icon icon
TBDY2018 Yönetmeliğine ve TDY2007 Yönetmeliğine Göre Mevcut Yığma Bina Performans Analizi ve Güçlendirmesi icon icon icon
Donatılı Yığma Duvar Hesap ve Çizimleri icon icon icon
SAP2000 Programına Sistem Modelinin Otomatik Aktarımı Yapabilme *YENİ* icon icon icon
Depremden Oluşan İlave Düşey Yükleri Hesaplayıp, Düşey Gerilme ve Kayma Gerilme Tahkiklerinde kullanabilme(1) icon icon icon
(1) Depremden Oluşan İlave Düşey Yükleri Hesaplayıp, Düşey Gerilme ve Kayma Gerilme Tahkiklerinde kullanabilme özelliği Ultimate versiyonda tüm projeler için kullanılabilirken profesyonel versiyonda RBTE risk analizinde kullanılamaz icon icon icon
SAP2000 Programından yığma duvar sonuçlarının alınarak yeni dizayn veya performans analizinde otomatik kullanabilme *YENİ* icon icon icon
Çoklu Seçili elemanların taşıma, kopyalama, simetri alma, polar kopyalama, çoklu kopyalama işlemleri *YENİ* icon icon icon
Kattaki seçili elemanlara tek komutla ortak eğim verilebilmesi*YENİ* icon icon icon
Yeni dizayn için döşeme kalınlık tahkiki*YENİ* icon icon icon
Güçlendirmede manto donatısı hesabı icon icon icon
Güçlendirme çizimleri (duvar kesitinde manto çizimi çelik hasır ve ankraj detayları) icon icon icon
Tek aşamada tüm yapı analizi, ve tek tuşla yanyana proje çizimleri icon icon icon
Basınç gerilmesi kontrolleri ve kayma gerilmesi kontrolleri için ayrı ayrı kullanıcı tarafından değiştirilebilen yük katsayıları uygulanabilmesi icon icon icon
Düşey yük analizinde kum tümseği analojisi ile duvar düşey yüklerinin hassas şekilde belirlenmesi icon icon icon
Duvarlar için özel rijitlik katsayısı belirleyebilme icon icon icon
Duvarlarda basınç ve kayma emniyet gerilmesi kontrolleri icon icon icon
Betonarme benzeşimler kurularak hesap yapmak yerine 2007 Deprem Yönetmeliğinde yığma binalar için öngörülen hesap modelinin baz alınması icon icon icon
Her bir duvar için farklı malzeme özellikleri girilebilmesi, değerlerin deprem yönetmeliği tablolarından otomatik alınması veya deneysel değerler girilebilmesi icon icon icon
AutoCAD benzeri gelişmiş çizim editörü ile çizim düzenlemesi yapabilme programca çizilmiş projeyi şekil kaybı olmaksızın dwg formatına aktarabilme. icon icon icon
Elemanlara kaçıklık değeri verebilme vb... icon icon icon