Müşteri Paneline Giriş

StatiCAD V7 Standart StatiCAD V7 Profesyonel StatiCAD Ultimate StatiCAD-Betonarme StatiCAD-Yigma V7 Standart StatiCAD-Yigma V7 Pro
Betonarme binaların hesap ve çizimleri*YENİ* icon icon icon icon icon icon
Yeni Yapılacak Yığma Bina Projelendirmesi icon icon icon icon icon icon
TBDY2018 Yönetmeliğine ve TDY2007 Yönetmeliğine Göre Mevcut Yığma Bina Performans Analizi ve Güçlendirmesi icon icon icon icon icon icon
Duvar ve perdelerin kabuk sonlu elemanlarla çözümü*YENİ* icon icon icon icon icon icon
Sonlu eleman matrisleri ile rijit diyaframlı ve diyaframsız modal analiz*YENİ* icon icon icon icon icon icon
Kirişli veya kirişsiz radye temel donatı ve zemin gerilmeleri hesabı ve çizimi*YENİ* icon icon icon icon icon icon
Dikdörtgen ve poligon kolon hesapları*YENİ* icon icon icon icon icon icon
Yığma binalarda duvarlarda hasar durumunu dikkate alan analiz*YENİ* icon icon icon icon icon icon
Sonlu eleman analizinin rijit diyaframlı ve diyaframsız (kabuk rijitliklerini de dikkate alabilen yarı rijit) yapılabilmesi*YENİ* icon icon icon icon icon icon
Rijit bodrum katın analizde dikkate alınması ve tanımlanması*YENİ* icon icon icon icon icon icon
Depremli Yük Kombinasyonlarında G ve Q yüklemesi için de etkin kesit rijitliklerini kullanabilme*YENİ* icon icon icon icon icon icon
Sonlu eleman matrisleri ile modal analizde istenilen serbestliklerin kısıtlanabilmesi*YENİ* icon icon icon icon icon icon
Düşey deprem etkisini yük kombinasyonlarında dikkate alabilme*YENİ* icon icon icon icon icon icon
Kiriş donatı metrajı*YENİ* icon icon icon icon icon icon
Betonarme olmayan kirişlerin lokasyon bazlı maksimum kesit tesirlerinin gösterilmesi için rapor*YENİ* icon icon icon icon icon icon
Duvarlarda Lifli Polimer sargı ile güçlendirme hesap ve raporları icon icon icon icon icon icon
Kiriş / hatıl donatı hesabı, açılım çizimleri ve raporları icon icon icon icon icon icon
Yapı temel etkileşimli analiz icon icon icon icon icon icon
Yapı temel etkileşimli analizde temel donatı hesabı, açılım çizimleri, raporları icon icon icon icon icon icon
TBDY2018 kapsamında donatılı panel duvar hesap ve raporları icon icon icon icon icon icon
SAP2000 entegrasyonlu analizde SAP2000 kolon sonuçlarından hesap raporu ve çizim oluşturma icon icon icon icon icon icon
Kolon aplikasyon planı ve düşey boyuna açılımları çizimleri icon icon icon icon icon icon
Modelleme ekranında arka plan resmi ekleme (taranmış projeyi gösterme, ölçeklendirme, kaydırma) icon icon icon icon icon icon
Kullanımı kolay ve gelişmiş grafik arayüz icon icon icon icon icon icon
TDY2007 ve TBDY2018 Yönetmeliğine Göre Yeni Yığma Bina Dizaynı icon icon icon icon icon icon
RYTEİE 2019 Yönetmeliğine Göre Mevcut Yığma Bina Risk Analizi icon icon icon icon icon icon
TBDY2018 yönetmeliğine göre Donatılı Yığma Duvar Hesap ve Çizimleri icon icon icon icon icon icon
SAP2000 Programına Sistem Modelinin Otomatik Aktarımı Yapabilme ve SAP2000 sonuçları ile dizayn yapabilme icon icon icon icon icon icon
Depremden Oluşan İlave Düşey Yükleri Hesaplayıp, Düşey Gerilme ve Kayma Gerilme Tahkiklerinde kullanabilme icon icon icon icon icon icon
Depremden Oluşan İlave Düşey Yükleri Hesaplayıp, Düşey Gerilme ve Kayma Gerilme Tahkiklerinde kullanabilme icon icon icon icon icon icon
Çoklu Seçili elemanların taşıma, kopyalama, simetri alma, polar kopyalama, çoklu kopyalama işlemleri icon icon icon icon icon icon
Kattaki seçili elemanlara tek komutla ortak eğim verilebilmesi icon icon icon icon icon icon
Yeni dizayn için döşeme kalınlık tahkiki icon icon icon icon icon icon
Yığma binalarda güçlendirmede manto donatısı hesabı icon icon icon icon icon icon
Yığma binalarda güçlendirme çizimleri (duvar kesitinde manto çizimi çelik hasır ve ankraj detayları) icon icon icon icon icon icon
Tek aşamada tüm yapı analizi, ve tek tuşla yanyana proje çizimleri icon icon icon icon icon icon
Yığma binalarda basınç gerilmesi kontrolleri ve kayma gerilmesi kontrolleri için ayrı ayrı kullanıcı tarafından değiştirilebilen yük katsayıları uygulanabilmesi icon icon icon icon icon icon
Düşey yük analizinde kabuk sonlu elemanlar veya kum tümseği analojisi ile duvar düşey yüklerinin hassas şekilde belirlenmesi icon icon icon icon icon icon
Yığma binalarda duvarlar için özel rijitlik katsayısı belirleyebilme icon icon icon icon icon icon
Yığma binalarda duvarlarda basınç ve kayma emniyet gerilmesi kontrolleri icon icon icon icon icon icon
Her bir duvar/perde için farklı malzeme özellikleri girilebilmesi, değerlerin yönetmelik tablolarından otomatik alınması veya deneysel değerler girilebilmesi icon icon icon icon icon icon
AutoCAD benzeri gelişmiş çizim editörü ile çizim düzenlemesi yapabilme programca çizilmiş projeyi şekil kaybı olmaksızın dxf formatına aktarabilme. icon icon icon icon icon icon