Müşteri Paneline Giriş
  • cube

  • cubeStop

  • cubeStop

  • cubeStop

  • cubeRandom

  • block

  • cubeStop

  • cubeStop

  • cubeStop

 

Genel Özellikler

StatiCAD-Yigma yığma yapıların depreme dayanıklı olabilmesi için geliştirilmiş, yığma binanın statik analiz ve çizimlerini yapan bilgisayar programıdır. 

StatiCAD-Yigma ile yeni yapılacak binalar sağlam ve güvenli projelendirilebildiği gibi mevcut binaların deprem performans analizleri ve güçlendirmesi de yapılabilmektedir. 

StatiCAD-Yigma deprem yönetmeliği esasları uyarınca yapılması gereken detaylı hesapları  saniyeler içerisinde çözebilir. 

StatiCAD-Yigma ile yeni yapılacak binaların deprem dayanımlarını sağlayacak hesapları yapabileceğiniz gibi dilerseniz mevcut binaların deprem performanslarını 2007 deprem yönetmeliği, Riskli Bina Tespit Yönetmeliği veya 2018 deprem yönetmeliği esaslarına göre belirleyebilirsiniz. 

 

Döşemeden duvarlara yükler kum tümseği analojisi adı verilen üçgen ve yamuk alanlara göre yapılmakta, deprem kuvvetleri eşdeğer deprem yükü yöntemine göre hesaplanmakta, kapasite kontrolleri ve rijitlik hesaplamaları ise deprem yönetmeliği maddeleri baz alınarak hesaplanmaktadır. Hesap raporlarında elle yapacağınız kontrollerde birebir uyuşma bekleyebilirsiniz. 

El ile yapılan detaylı hesapta haftalar sürebilecek detaydaki analizler saatlere sığdırılıyor. 

Yığma yapı sisteminde bina sistemi modellendikten sonra tek tıklama ile analiz yaptırılıp seçmeli hesap raporları oluşturulabilir ve tek tıklama ile proje kapağı da dahil bütün çizimlerinizi oluşturabilirsiniz. 

Çizimlerinizi isterseniz StatiCAD-Yigma çizim editöründe editleyerek çıktısını alabilir,dilerseniz AutoCAD benzeri programlara dwg/dxf formatında export edebilirsiniz. 

 

StatiCAD-Yigma ile modellediğiniz yapıyı üç boyutlu görebilir ve yaptığınız modellemenin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Veya müşterilerinize müstakbel evlerini gezdirebilirsiniz. 

 StatiCAD-Yigma yığma yapıların statik hesabının yanında projenizin deprem yönetmeliği maddelerine uygunluğu konusunda ayrı ve isteğe bağlı bir rapor daha oluşturma seçeneğine sahip 

StatiCAD-Yigma deprem yönetmeliği yığma bina hükümleri çerçevesinde ve deprem yönetmeliği formülleri ile hesap yapmakta olup yurt dışından uyarlanmış veya betonarme benzeşimler kurularak hazırlanmış bir program değildir. StatiCAD-Yigmada tüm statik hesabın deprem yönetmeliği esasları çerçevesinde olması için gayret sarfedilmektedir. 

StatiCAD-Yigma  her gün geliştirilmekte ve her gün daha güçlü bir projelendirme aracı olması için gayret sarfedilmektedir.


 

 

Analiz Opsiyonları

Seçimli olarak RBTE 2013, DBYBHY 2007 veya TBDY2018 ye göre analiz yaptırılabilir.

StatiCAD-Yigma ile ortogonal veya nonortogonal (köşeleri birbirine dik veya değişik açılarda olan) yığma binalar modellenebilmektedir.   
StatiCAD-Yigma ile deprem yönetmeliğinde tanımlı olan veya olmayan her türlü yığma duvar malzemesi parametreleri girilerek deprem yönetmeliği esasları uyarınca statik analiz yaptırılabilir. 
Yarım bodrumlu ve/veya kademeli yapı hesapları yapılabilir, istenirse elastisite teorisi esasları uyarınca düşey hatılların bina deprem davranışına katkısı ve/veya düşey hatılların duvar dayanımına katkısı dikkate alınabilir. 
Tek proje dosyası ile güçlendirmeli ve güçlendirmesiz hesap raporları ve performans raporları ayrı ayrı çıktı alınabilir. 
Güçlendirme mantolarının duvar basınç kapasitesine katkısı seçimli olarak dikkate alınabilir. 
Duvar güçlendirme mantoları için Emanto/Eduvar elastisite modülleri oranı veri girişiyle manto rijitlikleri için katsayı verilebildiği gibi güçlendirilmiş veya güçlendirilmemiş tüm duvarlar için rijitlik katsayısı özel olarak tanımlanabilmektedir. 
Mevcut bina performans raporunda bina performans seviyesi otomatik olarak öngörülen bilgi düzeyi katsayısına ve ivme spektrum çarpanına göre belirtilmektedir. 
Basınç gerilmesi kontrolleri ve kayma gerilmesi kontrolleri için ayrı ayrı kullanıcı tarafından değiştirilebilen yük katsayıları uygulanabilmektedir. 
Modellenen yapı sistemi analiz opsiyonlarına bağlı olarak bir defada analiz edilebilmektedir.

Modellenen yapı sistemi istenirse SAP2000 programına aktarılabilir. SAP2000 analizi bittikten sonra SAP2000 kesit tesirleri StatiCAD'e import edilir. Ve yığma bina deprem yönetmeliği tahkikleri sonlu elemanlar yöntemine göre programca tamamlanır ve anlaşılır şekilde raporlanır. SAP2000 destekli analiz için kullanıcının SAP2000 bilmesine dahi gerek yoktur. İstenirse StatiCAD modeli otomatik olarak SAP2000 programına gönderir, kaydeder, analiz yaptırır, sonuçları geri alır, ve duvar kesit tesirlerini elde ederek deprem yönetmeliği dizayn/tahkik hesaplarını gerçekleştirir.

SAP2000 e aktarım yaparken duvarların StatiCAD tarafından sonlu elemanlara bölünüp bölünmeyeceği, duvar mesnet tipi, rijit diyafram oluşturulup oluşturulmayacağı, düşey hatıl ve kiriş hatılların sistem modeline dahil edilip edilmeyeceği ayarlanabilir. Rijit diyaframsız çözümde her bir yapı elemanına kendi kütlesi oranında X ve Y yönünde yük etkitilir. StatiCAD SAP2000 aktarımı tamamlandıktan sonra kullanıcı SAP2000 de istediği değişikliği yapabilir. Sonuçlar geri alınırken StatiCAD kesit tesirleri için Sectioncut ları koordinatlarına göre yeniden atar. Dolayısı ile SAP2000 de yük kombinasyonlarını değiştirme, sonlu elemanlara çeşitli opsiyonlara göre bölme vb. durumlarda StatiCAD hata yapmadan sonuçları geri alabilir. (Programın atadığı yük kombinasyon isimleri DepremX1, DepremX2..vb. değiştirilmemesi gerekmektedir.)

Depremli durum için duvar normal kuvvet değerlerini her bir deprem yük kombinasyonu için hesaplayabilme, opsiyonel olarak depremli durum normal kuvvetlerini (depremden oluşan çekme ve basınç gerilmelerini) duvar kayma gerilme ve basınç gerilme tahkiklerinde kullanabilme.

 

digeropsdepremperformansguçlendirme

 

 

StatiCAD-Yigma Statik Hesap Raporu

Analiz sonuçlarına göre seçimli rapor oluşturma (kiriş hatıl yükleri, duvar yükleri, döşeme hesapları, katlara etkiyen deprem yükleri, kayma ve kütle merkezi özet tablosu, kayma merkezi koordinatları,  kütle merkezi koordinatları, temel hesapları, duvar kesme kuvvetleri, duvar düşey gerilme kontrolleri, duvar kayma gerilmesi kontrolleri, düşey hatıl gerilme kontrolleri, mevcut bina deprem performansı, güçlendirilmiş durum kayma kapasitesi kontrolleri) işlemi yapılabilmektedir  
Programla modelleme yapılırken kullanılan tüm parametreler analiz öncesi raporunda, deprem yönetmeliğinin veya riskli bina yönetmeliğinin öngördüğü tüm hesaplar analiz sonrası raporunda basılmaktadır.
Örnek analiz öncesi rapor için tıklayınız…
Örnek analiz sonrası raporu için tıklayınız…
Örnek bina performans raporu için tıklayınız…(DBYBHY 2007)
Örnek bina performans raporu için tıklayınız…(RBTE2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deprem Yönetmeliğine Uygun Raporu

Deprem yönetmeliği maddelerinden yığma bina ile ilgili hükümlerle bina için değerlendirme raporu oluşturulması (Kat sayısı ve kat yüksekliği kontrolleri, duvar uzunluklarının bürüt kat alanlarına oranı kontrolü, bina köşelerinde ve köşe harici kısımlarda duvar uzunlukları tahkiki vb.)